پازوکی، شهرام

(متولد 1335 تهران)، نویسنده و متخصص مشهور عرفان و از فقرای شاخص سلسله نعمت اللهی سلطان علیشاه گنابادی.
شهرام پازوكی در سال 1335 در تهران متولد شد. درسال 1363 از دانشگاه ‏تهران در رشته فلسفه فارغ التحصیل شد. فوق ليسانس فلسفه را با پايان نامه “ترجمه مقدمه و تفسير كتاب عقل و وحی در قرون وسطی” و دوره دكترا را با عنوان پايان نامه “سير مابعدالطبيعه در غرب به تفسير مارتين هايدگر” در سال ۱۳۷۳از دانشگاه تهران ‏اخذ کرد.‏
دکتر شهرام پازوكی از سال 1368 تا 1379 در دوره های كارشناسی و كارشناسی ارشد دانشگاه های تهران و شهيدبهشتی و از سال 1379 تا كنون نیز در دوره های ‏دكترای دانشگاه تهران (گروه فلسفه)، دانشگاه تربيت مدرس و در رشته های فلسفه اگزيستانس، ‏فلسفه يونان و مسيحی، عرفان تطبيقی، الهيات تطبيقی، الهيات مدرن، فلسفه هنر و زيبايی، فلسفه تطبيقی در مباحث وجود شناسی ‏و جهان شناسی دانشگاه تهران (دانشكده هنرهای زيبا) تدریس می کند. ایشان همچنين با دانشگاه تهران به عنوان مدرس دروس فلسفه غرب، عرفان و فلسفه هنر و با دانشگاه شهيدبهشتی به عنوان مدرس دروس فلسفه غرب، عرفان و فلسفه هنر از سال 1367 تا سال 1375 همکاری داشته است. دکتر پازوکی از سال 1373 عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران است و به عنوان مدرس عرفان و فلسفه با دانشگاه ها و موسسات علمی قم نیز همکاری دارد.
كتب منتشره:
- زائر شرق، مجموعه مقالات همايش بزرگداشت هانری كربن، چاپ مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران، 1385.
- عرفان، اسلام، ايران و انسان معاصر (مجموعه مقالات درباره سهروردی)، 1385.
- مجموعه مقالات درباره شاه‌نعمت‌الله ولی، انتشارات حقيقت، چاپ دوم، 1385.
- حكمت هنر و زيبايی در اسلام، فرهنگستان هنر، 1384.
- يادی از هانری كربن، مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران، 1382.
- تاريخ مابعد‌الطبيعه، مقالاتی از دایرة‌المعارف فلسفه، به سرپرستی پل‌ ادواردز، ترجمه شهرام پازوكی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، 1379.
- عقل و وحی در قرون وسطی، اتين ژيلسون، ترجمه شهرام پازوكی، انتشارات گروس، چاپ دوم، 1378.
- خدا و فلسفه، اتين ژيلسون، ترجمه شهرام پازوكی، انتشارات حقيقت،1374.
- جهانی از‌ هم گسيخته، الكساندر سولژنيتسين، ترجمه از انگليسی، با همكاری كوروش بيت ‌سركيس، فرهنگستان ادب و هنر ايران،‌ تهران، 1360.
مقالات منتشره در كتب مجموعه مقالات و دانشنامه‌ها:
- “رويكرد عرفانی به هنر اسلامی” – در كتاب جستارهايی در چيستی هنر اسلامی، به اهتمام هادی ربيعی، دفتر اول، فرهنگستان هنر – پاييز 1388.
- اسلام و مسأله زندگی عمومی، در كتاب آرامش و دوستی در اديان ابراهيمی، به كوشش دكتر عبدالرحيم گواهی، زير نظر دكتر غلامرضا اعوانی، نشر علم، تهران، 1388.
- معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گيتا، جاويدان خرد، سال ششم، شماره سوم، دوره جديد، تابستان 1388.
- حيات نظری و حيات عملی در قرون وسطی: تفسير داستان مريم و مرتاه به دو روايت، پژوهش‌های فلسفی- كلامی فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه قم، سال دهم، شماره اول، پاييز سال 1387.
- كلامی چند درباره ما و مولانا، دركتاب عرفان مولانا، دفتر اوّل، مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران، 1386.
- مرگ هنر در دوره مدرن، در كتاب چيستی هنر، مؤسسه تحقيقات و توسعه فرهنگی، 1384.
- شاه نعمت‌الله ولی و طريقه وی، در كتاب آشنايان ره عشق، به كوشش محمود رضا اسفنديار، مركز نشر دانشگاهی، 1384.
- سنجش انديشه گذشتگان با معياری جديد، در کتاب عرفان و انسان امروز، مؤسسه تحقيقات و توسعه فرهنگی، 1384
- فلسفه اسماعيلی، ترجمه از انگليسی، در كتاب تاريخ فلسفه اسلامی، دكتر نصر، ج 1، انتشارات حكمت،‌ تهران، 1383.
- تاريخ تصوف از قرن ششم تا دوره معاصر، در دانشنامه جهان اسلام، ج 7، تهران، 1382.
- روش اسلام‌شناسی آنه‌ماری شيمل، در كتاب آشنايی از آن سوی افق، مركز بازشناسی اسلام و ايران، 1382.
- مسأله تعليم فلسفه به اهل مدينه در فارابی، ترجمه از انگليسی، در كتاب درآمدی بر چالش آرمان و واقعيت در فلسفه سياسی فارابی، انتشارات كوير، تهران، 1382.
- بيان‌السعاده، در دانشنامه جهان اسلام، ج 5، تهران، .1379
- جامع الاسرار: جامع تصوف و تشيع، در كتاب خرد جاودان، جشن نامه استاد آشتيانی، تهران، 1377.
- اتين ژيلسون، ترجمه از انگليسی، مقدمه كتاب روح فلسفه در قرون وسطی، ترجمه دكتر علی مراد داوودی، انتشارات علمی- فرهنگی.
- تأليف حدود 50 مقاله در مباحث عرفانی در دايرة المعارف تشيع، جلد‌های 1 تا 5 تهران، 1363- 1373.
- تأليف حدود ده مقاله در دانشنامه قرآن ، تأليف و تدوين بهاء‌الدين خرمشاهی، جلدهای 1 و 2.
کتاب ها و مقالات به زبان انگلیسی:
- The Sufi Path, Translated and edited by Shahram Pazouki, , Haqiqat
publications, Tehran, 1381.
- Celebrating A Sufi Master, University of Leiden, the Netherlands, 2003.
- From Aristotle’s ousia to Ibn Sina’s Jawhar, in Substance and Attribute, edited by Christian Kanzian and Muhammad Legenhausen, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2007 Ontos Verlag, Germany.
- “Sufi Saints and Sainthood in Attar”, Published in Attar and the Persian Sufi Tradition, edited by Leonard Lewison and Christopher Shackle, I.B Tauris Publishers, London, 2006.
- “The Muslim Aristotle: The Treatment of Aristotle in Islamic Thought”, in Aristotle, a bridge between East and West International Conference, Athens, Panteion University, 2004.
- “Hazrat Sultan Alishah Gonabadi, The Renewer of the Nematollahi Order in Iran”, in the Celebrating A Sufi Master, University of Leiden, The Netherlands, 2003.
-” Spiritual Walayah or Love in the Mathnavi Mawlawi”, in Rumi’s Spiritual Shiism, ed. S.G. Safawi, London, 2003.
- ” Sufi Knowledge in Mulla Sadra” , in Transcendent Philosophy, London, 2003.
ماخذ
سایت شخصی دکتر شهرام پازوکی در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران: http://www.irip.ir/14118/sec_20/p_5.aspx?lang=F

This entry was posted in پ. Bookmark the permalink.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>