توحید و عرفان

مجموعه نامه¬هایی درباره توحید از جنبه عرفانی.
سید محمدحسین حسینی طهرانی (1345-1416ق)، شاگرد علامه طباطبائی و از نویسندگان عرفانی معاصر، مجموعه¬ای از مکتوبات میان سید احمد کربلائی (1280-1332ق) و محمدحسین اصفهانی (کمپانی) (1296-1361ق) و تذییلات و محاکمات علامه طباطبائی (1321-1402ق) و توضیحاتی بر این نامه¬ها را در کتاب گرد آورده است: توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی میان آیتین عظیمین حاج سید احمد کربلائی و حاج شیخ محمدحسین اصفهانی (کمپانی)، به¬کوشش سید محمدحسین طباطبایی و سید محمدحسین طهرانی، طهران، مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام، چاپ دوم، 1427ق، 352ص.
گردآورنده مقدمه¬ای شامل مطالب متنوع در عرفان و نیز اشاراتی درباره منطق الطیر عطار می¬آورد و سپس هفت¬نامه از سید احمد کربلائی و پاسخ آنها از محمدحسین کمپانی را نقل می-کند. برخی مکتوبات در توضیح یک بیت از منطق الطیر عطار است. در این نامه¬ها مباحثی مانند: صفات ثبوتیه و سلبیه، مقام احدیت و احدیّث، اضافه اشراقیه خداوند، وجود و حقایق متبانیه، کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، مطرح شده است.
آنگاه تذییلات و محاکمات علامه طباطبایی و مؤلف با این موضوعات آمده است: علم حضوری، مبنای وحدت و تشخص در وجود، وحدت در وجود، شخصیت عطار، امیرالمؤمنین(ع) و وحدت، صدرالمتألهین و عرفا.
مأخذ
حسینی طهرانی، سید محمدحسین (گردآورنده)، توحید علمی و عینی، طهران، 1427ق.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>