آخوند همدانی، ملاولی الله

عارف و عالم از مشایخ نعمت الهیه در سده سیزدهم قمری.
ملاولی¬الله مشهور به آخوندهمدانی (درگذشت 1288ق) اصلاً مازندرانی بود. در اصفهان به حضور حسین علیشاه از مشایخ نعمت الهیه رسید و از ارشادات او استفاده کرد. در همدان سکنی گزید. گویا در اواخر عمر نابینا شد. اعتمادالسلطنه در سال 1288ق وی را دیدار کرده و مکاشفه¬ای از او نقل کرده است. مزارش در همدان است.
مآخذ
اعتمادالسلطنة، المآثر و الآثار، تهران، سنایی، بی¬تا، ص167؛ نائب الصدر شیرازی، طرائق الحقایق، تهران، سنایی، 1339، ج3، ص238.

This entry was posted in آ. Bookmark the permalink.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>